Dijagnostika tuberkuloze u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u periodu od 1994. do 2004. godine

Autor(i)

  • Mirna Vranić-Ladavac Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Sažetak

Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze dio je Službe za mikrobiologiju s parazitologijom Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Osnovan je 1. listopada 1956. godine pri Higijenskom zavodu u Puli i od tada se u Zavodu redovito radi dijagnostika tuberkuloze i vodi evidencija oboljelih.
Naš laboratorij je organiziran prema europskim kriterijima i standardima koji su prihvaćeni u Hrvatskoj, a prema kojima je bakteriološka dijagnostika tuberkuloze organizirana na tri razine. Zavod pruža usluge druge razine većeg TBC laboratorija što uključuje mikroskopske analize, kultivaciju, identifikaciju i test osjetljivosti   M. tuberculosis. Obavezno se prijavljuju BK pozitivni pacijenti i podnosi godišnji izvještaj o radu. Samo se izolirane atipične bakterije šalju na identifikaciju u referalni državni TBC laboratorij treće razine pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu. Redovita kontrola kvalitete rada županijskih TBC laboratorija se provodi od 1996. godine od strane referalnog laboratorija HZZJZ.  

Author Biography

Mirna Vranić-Ladavac, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Mirna Vranić-Ladavac

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi