Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Istri

Autor(i)

  • Biserka Momčinović Centar za građanske inicijative

Sažetak

Povjerenstva kao savjetodavna tijela poglavarstava u gradovima i županiji utječu na promjene u stavu javnosti prema ravnopravnosti spolova. Senzibiliziranje javnosti obavljaju umjesto ženskih nevladinih organizacija koje su nedovoljno javno prisutne.
Povjerenstva koriste sve metode rada, od kampanja, zagovaranja i lobiranja do pisanih prijedloga mjera.  
Povjerenstva savjetuju poglavarstvima neke od mjera koja su bitne za ostvarivanje prava žena a čije zanemarivanje ili neprepoznavanje predstavlja višestruki problem, koji se u konačnosti evidentira kao javno zdravstveni problem.
Da bi državne i lokalne politike bile prihvatljivije za sve, za žene i za muškarce, važan je imati specijalizirano tijelo - povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Author Biography

Biserka Momčinović, Centar za građanske inicijative

Biserka Momčinović
Centar za građanske inicijative

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi