Monitoring štetnih tvari u hrani

Autor(i)

  • Rajka Javor Paris Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Vesna Hrastar-Kostešić Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Liviana Mandalinić Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Ključne riječi:

povrće, plava riba, žitarice, sušeno voće, metali, histamin, mikrobiologija, Istra

Sažetak

Prema pozivu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad prijavili smo nekoliko programa iz javno-zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji za 2005. godinu:
a)  Program praćenja sadržaja metala (Pb, Cd) u krumpiru, kupusu, salati zelene tržnice Istre
b)  Program praćenja sadržaja histamina u plavoj ribi u ribarnicama Istre
c)  Program praćenja mikrobiološke ispravnosti „zdrave hrane“ (žitarice, sušeno voće, mlinski proizvodi i njihove mješavine iz prometa (trgovine, zelene tržnice) Istre.

Author Biographies

Rajka Javor Paris, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Rajka Javor Paris

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Vesna Hrastar-Kostešić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Vesna Hrastar-Kostešić

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Liviana Mandalinić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Liviana Mandalinić

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi