Opskrba sigurnom krvi može pomoći u borbi protiv epidemije HIV/AIDS-aBesplatne donacije krvi smanjuju rizik od infekcije prilikom transfuzija

Autor(i)

  • Antoinette Kaić-Rak SZO Suradni ured u Hrvatskoj Kestercanekova 1

Sažetak

S najvećim stopama rasta infekcije HIV/AIDS-a u svijetu, Europska regija Svjetske zdravstvene organizacije   suočava se sa značajnim rizikom prenošenja ovog virusa putem transfuzije krvi. To se tiče kako bogatih, tako i siromašnih zemalja u regiji, ali ipak situacija je najgora u brojnim zemljama istočne Europe i središnje Azije.

Author Biography

Antoinette Kaić-Rak, SZO Suradni ured u Hrvatskoj Kestercanekova 1

Antoinette Kaić-Rak

SZO Suradni ured u Hrvatskoj
Kestercanekova 1

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi