Svjetski dan nepušenja 2005: logičko polazište

Autor(i)

  • Antoinette Kaić-Rak

Sažetak

U svibnju 2003. usvojena je Okvirna konvencija za suzbijanje pušenja duhana (WHO FCTC - Framework Convention on Tobacco Control). Godinu dana kasnije, do kraju roka predviđenog za potpisivanje Konvencije – 29. lipnja 2004. – sporazum su potpisale 168 zemalja i Europska zajednica, te je imao više od polovine od broja članica potrebnog da bi stupio na snagu. Dobar odaziv koji je Okvirna konvencija imala kod građanskog društva i vlada pokazuje i broj nevladinih udruga uključen u proces WHO FCTC, broj programa za suzbijanje pušenja u svijetu, broj potpisnika i strana koje je Sporazum postigao godinu dana nakon usvajanja.  

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi