Ukupno upravljanje kvalitetom trajanja dijagnostičkog postupka kod žena s karcinomom dojke u Općoj bolnici Pula

Autor(i)

  • Danijela Lazarić-Zec Zavod za javno zdravstvo istarske županije
  • Marija Tatković Opća bolnica Pula
  • Romanita Rojnić Istarska županija
  • Zoran Cukon Opća bolnica Pula
  • Jolanda Š umberac Opća bolnica Pula
  • Ornela Grujić-Cukon Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Sažetak

Krajem svibnja 2004. godine u Uvali Scott organizirana je edukacija Uvod u Ukupno upravljanje kvalitetom/Total Quality Management (TQM). Organizatori su bili Š kola narodnog zdravlja "Andrija Š tampar" i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iz Atlante, USA. Županijski tim za zdravlje odlučio je edukaciju ponuditi timu iz Opće bolnice Pula. Ravnatelj je na edukaciju uputio onkologinju koja je tijekom edukacije odabrana za voditeljicu tima, radiologa i medicinsku sestru u Onkološkoj ambulanti. Timu su se priključili kao facilitatori i ekonomistica iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Područnog ureda Pazin, te članovi županijskog tima: pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije i voditeljica Službe za socijalnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Author Biographies

Danijela Lazarić-Zec, Zavod za javno zdravstvo istarske županije

Danijela Lazarić - Zec

Zavod za javno zdravstvo istarske županije

Marija Tatković, Opća bolnica Pula

Marija Tatković

Opća bolnica Pula

Romanita Rojnić, Istarska županija

Romanita Rojnić

Istarska županija

Zoran Cukon, Opća bolnica Pula

Zoran Cukon

Opća bolnica Pula

Jolanda Š umberac, Opća bolnica Pula

Jolanda Š umberac

Opća bolnica Pula

Ornela Grujić-Cukon, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Ornela Grujić-Cukon

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi