Iskustva s objedinjavanjem domova zdravlja na području Istre

Autor(i)

  • Anđela Počekaj Istarski domovi zdravlja

Sažetak

člankom 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br. 121/03) utvrđena je obveza domova zdravlja da provedu statusne promjene radi osnivanja jedinstvenog doma zdravlja na nivou Županije.
U skladu sa zakonom, zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja osnovana je Zaključkom Poglavarstva o spajanju domova zdravlja u vlasništvu Istarske županije od 23.12.2002. godine i Zaključkom o izmjenama i dopunama Zaključka o spajanju domova zdravlja u vlasništvu Istarske županije od 14.10.2003. godine.

Author Biography

Anđela Počekaj, Istarski domovi zdravlja

Anđela Počekaj

Istarski domovi zdravlja

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi