Mikrobiološka dijagnostika u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Gordana Minarić-Galinović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Željko Baklaić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Kategorizacija mikrobioloških laboratorija i zakonske obavezeMikrobiološka djelatnost u Republici Hrvatskoj obavlja se u mikrobiološkim laboratorijima koji su podijeljeni na bolničke, izvanbolničke, specijalne i referentne mikrobiološke laboratorije (Prijedlog kategorizacije mikrobioloških laboratorija, Izvršni odbor Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Hrvatskog liječničkog zbora, od 5. rujna 2000. godine), kako slijedi.I. BOLNIčKI MIKROBIOLOŠ KI LABORATORIJIA)  opći bolnički laboratorij koji mora biti organizacijski dio svake opće bolnice.  B)  visokodiferentni bolnički laboratorij koji mora biti organizacijski dio svih kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica.  II. IZVANBOLNIčKI MIKROBIOLOŠ KI LABORATORIJIA)  javnozdravstveni laboratoriji u sklopu svih zavoda za javno zdravstvo.B)  privatni laboratoriji  III. SPECIJALNI LABORATORIJI  Specijalni laboratoriji obrađuju samo posebnu mikrobiološku problematiku na visokodiferentnoj razini (virusološki, parazitološki, mikološki, bakteriološki, mikobakteriološki). Nalaze se u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ili drugih zavoda za javno zdravstvo ili nekih specijalnih odnosno općih bolnica.  IV. REFERENTNI LABORATORIJIReferentni laboratoriji se nalaze u sklopu referentnih centara ili su sami referentni centri.  Specijalni i referentni mikrobiološki laboratoriji mogu biti u sklopu bolnice ili zavoda za javno zdravstvo.

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi