Osobitosti korisnika i evaluacija elektroničkih tečajeva trajne medicinske izobrazbe na PLIVAmed.net portalu i web sjedištu Teleinterventna gastrnterologija (Tigel)

Autor(i)

  • Ivana Klinar Pliva d.d. Zagreb
  • Roland Pulanić KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti
  • Hrvoje Iveković Polikinika Osiguranje Zagreb
  • Tamara Kurilić Pliva d.d. Zagreb
  • Adrijana Belavić-Borčić Pliva d.d. Zagreb

Sažetak

Provedeno je ispitivanje korisnika sudionika elektroničke trajne medicinske izobrazbe (e-TMI) u Hrvatskoj, putem web ankete, s ciljem uvida u demografske, i karakteristike korištenja Interneta među korisnicima. Također, evaluirani su postojeći tečajevi TMI je na PLIVAmed.net portalu te web sjedištu projekta "Teleinterventna gastrnterologija".

Anketni upitnik ispunio je 34% ispitanika (61/179). Bilo je 36% muških (22/61) i 64% (39/61) ženskih ispitanika, od kojih 91,8% (56/61) mlađe od 50 godina. Velik broj ispitanika (45,9%) koristi internet više od 5 godina, u prosjeku dnevno provedu manje od 2 sata (32,8%) i to uglavnom od kuće (78,8%), putem "dial-up" veze (80,3%).  

Ispitanicima su bila dostupna 4 tečaja, koji su uglavnom ocjenjeni korisnima u svakodnevnom radu (za tečaj "Gastrzofagelana bolest" 43,2% ispitanika, "Depresija i anksiozni poremećaji" 60%, "Dijagnostika i liječenje urogenitalnih infekcija i spolno prenosivih bolesti" 62,2 %,"Izabrana poglavlja iz kliničke farmakologije" 80,8%).

Među prednostima eTMI istaknute su pristup recentnim informacijama, mogućnost višekratnog čitanja sadržaja, mogućnost edukacije kolega koji rade u izoliranim sredinama (ispitanik br.7), te ušteda u financijskim izdatcima. S druge strane, kao glavne prepreke na putu šire primjene e-TMI., ispitanici navode slabu opremljenost i needuciranost u uporabi računalne opreme, dobne barijere, te nedostatak vremena i neadekvatnost ponuđenih tekstova (1 ispitanik).

U odnosu na tradicionalne, e-TMI, u ovom trenutku još je uvijek u zametcima. Potrebna su daljnja ispitivanja za provjeru dobno-spolnih razlika među liječnicima koji sudjeluju u e-TMI, u odnosu na druge liječnike, korisnike Interneta, kao i za procjenu učinkovitosti ovog oblika edukacije u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Author Biographies

Ivana Klinar, Pliva d.d. Zagreb

Ivana Klinar

Pliva d.d. Zagreb

Roland Pulanić, KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti

Roland Pulanić

KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti

Hrvoje Iveković, Polikinika Osiguranje Zagreb

Hrvoje Iveković

Polikinika Osiguranje Zagreb

Tamara Kurilić, Pliva d.d. Zagreb

Tamara Kurilić

Pliva d.d. Zagreb

Adrijana Belavić-Borčić, Pliva d.d. Zagreb

Adrijana Belavić-Borčić

Pliva d.d. Zagreb

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi