Korištenje Interneta među liječnicima obiteljske medicine

Autor(i)

  • Hrvoje Iveković Poliklinika Osiguranje Zagreb
  • Ivana Klinar Pliva d.d. Š kola
  • Jadranka Božikov Š kola Narodnog Zdravlja „A. Š tampar“

Ključne riječi:

internet, world wide web, liječnik obiteljske medicine

Sažetak

Internet predstavlja važan medij za prenošenje kliničkih informacija prikladnih za rad liječnika obiteljske medicine. Provedeno je kros sekcijsko ispitivanje o korištenja Interneta među liječnicima obiteljske medicine.  

U našem ispitivanju ukupno 87% ispitanika služi se računalom, a njih ukupno 78% služi se Intenetom u stručne svrhe. Većina korisnika Internetu pristupa od kuće (83%), uglavnom putem modemskog pristupa (43% ispitanika) i širokopojasne veze (42%). Nekorištenje Interneta povezano je s manjkom opreme i dobi ispitanika.

Author Biographies

Hrvoje Iveković, Poliklinika Osiguranje Zagreb

Hrvoje Iveković. dr.med.

Poliklinika Osiguranje Zagreb

Ivana Klinar, Pliva d.d. Š kola

Ivana Klinar, dr.med .

Pliva d.d. Š kola

Jadranka Božikov, Š kola Narodnog Zdravlja „A. Š tampar“

prof. dr. sc. Jadranka Božikov

Š kola Narodnog Zdravlja „A. Š tampar“

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi