Kritički osvrt: Sadržaj i iskustva implementacije bolničkog informacijskog sustava

Autor(i)

  • Ivica Pale b4b d.o.o.

Sažetak

Proces informatizacije bolničkih zdravstvenih ustanova svakako je značajni korak u   stalnom poboljšavanju zdravstvene skrbi za pacijenta, te povećavanju efikasnosti poslovanja bolničkih ustanova. Pored toga, kroz kreiranje integiranog informacijskog sustava u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi stvaraju se nužne pretpostavke za uključivanje bolničkih ustanova u razvoj ukupnog informacijskog društva, što svakako predstavlja strateški cilj na razini Države.

Uvažavajući značaj informatizacije zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva je svojom odlukom o načinu, vremenu i mjestu provođenja pokusnog rada za odabir Aplikativnog rješenja sa stavljanjem u funkciju integriranog bolničkog informacijskog sustava (IBIS, odnosno BIS) Republike Hrvatske iz ožujka 2003., pokrenulo pilot projekte u četiri bolničke ustanove u Hrvatskoj. Jedna od njih je i Opća bolnica “Sveti Duhâ€, u kojoj je projekt realiziran zajedničkim naporima zaposlenika bolnice i konzultantske kuće b4b d.o.o. iz Zagreba.

Cilj je ovog osvrta dati osnovni pregled realiziranja uvođenja integriranog informacijskog sustava u Opću bolnicu «Sveti Duh », a kroz prikaz samog informacijskog rješenja i opis projekta uvođenja.

Author Biography

Ivica Pale, b4b d.o.o.

Ivica Pale

b4b d.o.o.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi