Š to zapravo znači integracija u integriranom zdravstvenom informacijskom sustavu ?

Autor(i)

  • Ljerka Luić b4b d.o.o., Zagreb

Sažetak

Sustav zdravstva i zdravstvenog osiguranja zajedno čine jedan od najvažnijih segmenata društva i njegovog djelovanja kao kompaktne cjeline. U današnjoj novoj ekonomskoj situaciji, zdravstveni sustavi se suočavaju s različitim izazovima: državnim propisima, zahtjevima za racionalniju, učinkovitiju i temeljitiju brigu o pacijentima, kao i poboljšanje zdravstvenog sustava pomoću informacijsko-kumunikacijske tehnologije (ICT). Prilikom implementiranja ICT-a i Internet tehnologija potrebno je početi od trenutnog stanja zdravstvenog informacijskog sustava i voditi informatizaciju zdravstvenog sustava kao cjeline. Uz dosljedno i cjelovito praćenje svih procesa, usavršavanje trenutnog stanja i omogućavanje neprestane komunikacije pacijent-liječnik, ICT tehnologija ima mogućnost poboljšanja zdravstva u cjelini kroz dugoročni nadzor, prikupljanje i analiziranje podataka o simptomima, bolestima i liječenju.

Fokus ovog dokumenta usmjeren je na pronalaženje najboljeg rješenja za koherentnu informatizaciju zdravstvenih institucija, naglašavajući integriranost svih poslovnih procesa unutar i između institucija s ciljem izgradnje e-Health (elektronskog zdravstvenog) sustava.  

Author Biography

Ljerka Luić, b4b d.o.o., Zagreb

Ljerka Luić

b4b d.o.o., Zagreb

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi