5 najčešćih teških pitanja o informatizaciji zdravstvenog sustava na koje je lako odgovoriti

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

1. Koliko košta informatizacija, imamo li novaca za to ?
Pitanje koje se uvijek postavlja kada je priča o zdravstvenim informacijskim sustavima je „A koliko to košta, imamo li mi novaca za to“? Točno je da se radi o skupim tehnologijama, uređajima, edukaciji, komunikacijama, ali na to pitanje nije teško odgovoriti. Niti jedan zdravstveni sustav ne može zaštedjeti novac za razvoj informacijskog sustava, pa se tako ne može očekivati da će to učiniti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Upravo je obratno, informacijski sustav treba postaviti da omogući racionalizaciju potrošnje, on treba biti „proizvođač“ a ne „potrošač“ novaca. Takav sustav će racionalizirati potrošnju i stvoriti mogućnost ne samo da isplati samoga sebe, nego i da omogući razvoj dobrog i racionalnog zdravstvenog sustava. Alternativa su intuitivna rješenja, „gašenje požara“ i spašavanje sustava, što se i događa zadnjih nekoliko desetljeća. Bez točnih podataka i informacija nema dobrih   podloga za donošenje odluka. Danas se u zemljama EU prosječno ulaganje za razvoj i održavanje zdravstvenog informacijskog sustava procjenjuje na 2-3% a u SAD na 4-5% godišnjeg budžeta. U Hrvatskoj taj postotak je manji od 0,25%.

Author Biography

Ranko Stevanović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Primarijus dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med.  

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi