Uvod u temu broja

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Treći broj Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo koji je pred vama, svoju Temu broja posvećuje Informatizaciji zdravstvenog sustava – uspostavi i razvoju zdravstvenog informacijsko-komunikacijskog sustava u Hrvatskoj.Hrvatska je posljednjih godina kroz projekte informatizacije u zdravstvenom sustavu (bolnički informacijski sustav, telemedicina, informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite, nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav, e-Hrvatska, e-gouvernment itd.) daleko odmakla u projektiranju i vizijama, ali je relativno malo napravila u uspostavi i implementaciji cjelovitih, integralnih rješenja, kakva se   danas razvijaju u svijetu. Standardizacija i povezivost   podataka i informacija iz svih modula zdravstvenog sustava te donošenje odluka (onih kliničkih, ali i organizacijskih i strateških) na temelju točnih podataka u realnom vremenu, postale su imperativ uspješnog managementa i uspješnosti zdravstvenog sustava u cjelini.  

Author Biography

Ranko Stevanović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ranko StevanovićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik