Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju:predstavljanje projekta

Autor(i)

  • Josipa Barišić Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  • Martina Ferić-Š lehan Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  • Valentina Kranželić-Tavra Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Ključne riječi:

djeca i mladi, promocija pozitivnog razvoja, rizični i zaštitni čimbenici, prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja, lokalna zajednica

Sažetak

U radu se predstavlja projekt «Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju », glavni istraživač prof. dr. sc. Josipa Bašić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministrastva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Istarske županije. Projekt se vodi u dva povezana dijela: istraživački dio i dio jačanja zajednice za organizaciju prevencije poremećaja u ponašanju. Provodi se na 4 šira lokaliteta u Istraskoj županiji (Labinština – Labin, Kršan, Sv, Nedelja; Pazinština – Pazin, Tinjan, Sv, Petar u Š umi; Poreština – Poreč, Višnjan, Vrsar; Puljština – Pula, Medulin, Svetvinčenat). Cilj projekta je implementirati model prevencije poremećaja u ponašanju - na razini svake pojedine lokalne zajednice kao i na razini Istraske županije – koji će na osnovi stvorene Regionalne koalicije za prevenciju, procjene potreba, procjene resursa i postavljanja prioriteta pružiti zajednicama mogućnost da usmjere svoje preventivne strategije.

Author Biographies

Josipa Barišić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Prof. dr. sc. Josipa Bašić

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Martina Ferić-Š lehan, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Mr.sc. Martina Ferić Š lehan

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Valentina Kranželić-Tavra, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Mr.sc. Valentina Kranželić Tavra

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi