www.hcjz.hr - prikaz prve godina rada

Autor(i)

  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Hrvatski časopis za javno zdravstvo ubraja se u   malobrojnu skupinu časopisa u svijetu koja kao sredstvo komunikacije koristi isključivo Internet.  Za rad časopisa dizajniran je poseban portal  www.hcjz.hr   koji se sastoji iz tri osnovna dijela:1.  časopis – za objavu i prikaz pojedinih brojeva časopisa,2.  Drugi   sadržaji - najave kongresa i simpozija, postavljanje linkova na korisne stručne sadržaje i dr.,3.  Tko što radi u javnom zdravstvu- namijenjen prezentaciji   podataka o profesionalcima   koji se bave javnim zdravstvom.

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi