Županijski plan za ovisnosti

Autor(i)

  • Ivana Babić Centar za socijalnu skrb Labin
  • Katarina Mešin Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Ključne riječi:

epidemiološki trend ovisnosti, stope liječenja ovisnika o heroinu, ciljevi i planovi prevencije i tretmana ovisnika u Istarskoj županiji

Sažetak

Problem droga pojavljuje se kod nas značajnije u posljednjih 15 godina i to akcelerirajuće tako da je društvo (pa i struka) zatečeno i nespremno u odgovoru na taj fenomen. Istarska županija se po broju evidentiranih ovisnika već nekoliko godina nalazi među pet županija u Hrvatskoj koje bilježe najveći broj evidentiranih ovisnika u odnosu na broj stanovnika. Bez obzira na činjenicu da Istra po broju liječenih ovisnika u odnosu na broj stanovnika zauzima prvo mjesto u Hrvatskoj, te trenutni pad registriranih ovisnika, problem droga je uvršten među pet prioriteta koji zajednica odnosno Županija želi posebno / dodatno tretirati. U tom cilju utvrđen je plan koji uz postojeće institucionalne, stručne, materijalne i druge resurse previđa dodatno angažiranje materijalnih sredstava zajednice, razvoj novih oblika i sadržaja prevencije i tretmana.
Cilj plana je daljnje smanjenje broja novih ovisnika u Županiji kroz mjere koje unapređuju primarnu prevenciju, sekundarnu prevenciju i rad svih službi na liječenju i rehabilitaciji ovisnika.

Author Biographies

Ivana Babić, Centar za socijalnu skrb Labin

Mr.sc. Ivan Babić

Centar za socijalnu skrb Labin

Katarina Mešin, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Katarina Mešin, dr.med., spec.epidemiolog

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije


Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi