Županijski plan za rano otkrivanje raka dojke

Autor(i)

  • Danijela Lazarić-Zec Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Romanita Rojnić Istarska županija

Ključne riječi:

rak dojke, rano otkrivanje, plan intervencije

Sažetak

U sklopu stvaranja Strateškog okvira plana za zdravlje rak dojke odabran je kao jedan od pet prioritetnih javnozdravstvenih problema u Istarskoj županiji. Specifična stopa incidencije raka dojke u Istarskoj županiji se posljednjeg desetljeća povećala kod žena dobi iznad 45 godina, a specifične stope mortaliteta od raka dojke rastu u starijoj dobi. Kako bi osmislili realan i ostvariv plan i konsenzus za promjene uspostavili smo intersektorsku i međuprofesionalnu suradnju. Na taj smo način javnozdravstveni problem definirali kao â€otkrivanje raka dojke u kasnim fazama što umanjuje šansu preživljavanja, dovodi do veće smrtnosti i slabije kvalitete života oboljelih ženaâ€. Plan intervencije usmjeren je na povećanje dostupnosti mamografa, edukaciju i motivaciju žena te obnovu znanja liječnika. Prikazan je dugoročni cilj do 2012.g., srednjoročni ciljevi do 2007. i plan aktivnosti za 2005. godinu. Prvi rezultati pokazuju da su značajne promjene moguće uz preraspodjelu sredstava i mijenjanje stavova.  

Author Biographies

Danijela Lazarić-Zec, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

mr.sc.Danijela Lazarić - Zec,dr.med.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Romanita Rojnić, Istarska županija

Romanita Rojnić

Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi