Uvodnik

Autor(i)

  • Danijela Lazarić-Zec Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Sažetak

Baš kao što je svaki čovjek poseban i jedinstven tako je i svaka županija, svaki grad, svako selo na svoj način posebno i jedinstveno. Ima svoje potrebe, svoj mentalitet, svoju organizaciju, svoje načine pomoći onima koji su u potrebi, zna što i koga prihvaća, a koga ili što ne želi i neće.

Author Biography

Danijela Lazarić-Zec, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Mr.sc. Danijela Lazarić – Zec, dr.med.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi