Promjene u zdravstvenom zakonodavstvu

Autor(i)

  • Marija Strnad Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Imamo prilike čuti i čitati da je zdravstvena potrošnja u Hrvatskoj vrlo visoka i prelazi 8% bruto nacionalnog dohotka. Iz državnog proračuna plaća se 99% troškova zdravstvene zaštite, a korisnici sudjeluju u troškovima samo s 1%. Već se godinama traži se reorganizacija zdravstva, smanjenje troškova, ali i želja da se ne naruši zdravlje građana. Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za reorganizaciju zdravstvenog sustava koje vodi prof.dr. Andrija Hebrang donijelo je zaključak da se prijedlozi novih zakona o zdravstvenoj i zakona o zdravstvenoj zaštiti izrade do kraja godine, a zakoni zažive u praksi za godinu ili dvije. Govori se o tome da se kao hitna mjera dopuni Zakon o zdravstvenom osiguranju. Prema njemu bi se na svaki recept i uputnicu plaćala administrativna pristojba od 5 ili 10 kuna. Prema procjenama bi    na taj način ušlo u sustav godišnje oko 400 milijuna kuna.    

Author Biography

Marija Strnad, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marija StrnadHrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi