Kako nabaviti računalni program (aplikativno rješenje) za zdravstvenu djelatnost?

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 10000 ZAGREB, Rockefellerova 7; Klinika za ortopediju, 51415 Lovran, Š etalište Maršala Tita b.b; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 ZAGREB, Š alata 3b; Privatna ugovorna ordinacija opće medicine, 10000 ZAGREB, Kauzlarićev prilaz b.b.
  • Arsen Stanić Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 10000 ZAGREB, Rockefellerova 7; Klinika za ortopediju, 51415 Lovran, Š etalište Maršala Tita b.b; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 ZAGREB, Š alata 3b; Privatna ugovorna ordinacija opće medicine, 10000 ZAGREB, Kauzlarićev prilaz b.b.
  • Vesna Benković Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 10000 ZAGREB, Rockefellerova 7; Klinika za ortopediju, 51415 Lovran, Š etalište Maršala Tita b.b; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 ZAGREB, Š alata 3b; Privatna ugovorna ordinacija opće medicine, 10000 ZAGREB, Kauzlarićev prilaz b.b.
  • Aleksandar Jovanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 10000 ZAGREB, Rockefellerova 7; Klinika za ortopediju, 51415 Lovran, Š etalište Maršala Tita b.b; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 ZAGREB, Š alata 3b; Privatna ugovorna ordinacija opće medicine, 10000 ZAGREB, Kauzlarićev prilaz b.b.
  • Sanja Musić Milanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 10000 ZAGREB, Rockefellerova 7; Klinika za ortopediju, 51415 Lovran, Š etalište Maršala Tita b.b; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 ZAGREB, Š alata 3b; Privatna ugovorna ordinacija opće medicine, 10000 ZAGREB, Kauzlarićev prilaz b.b.

Ključne riječi:

računalni program, nabava, dokumentacija za nabavu, zdravstvo, ugovor

Sažetak

U vrijeme kada se zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici, uz informacijsku opremu intenzivno nabavljaju i računalne programe, potrebno je raspolagati određenim znanjima ako se ne želi izložiti nepredviđenim troškovima ili zapasti u nepredviđene poteškoće (kašnjenja, sužavanja mogućnosti korištenja programa itd.). U radu su navedena pravila i preporuke kojih se treba pridržavati kod nabave računalnih programa a koje se osobito odnose na: sadržaj dokumentacije za nabavu, način nabave, kriterije za ocjenu ponuda, udjele naručitelja razvoju softvera, vlasništvo nad softverom, specifikaciju zahtjeva, pokusni rad i ocjenu pokusnog rada, odabir graditelja a ne isporučitelja aplikativnog rješenja, multifunkcionalnost programa, izbor tehnologije, preporučene norme i standardi za aplikativna rješenja. Posebno se razrađuje sadržaj ugovora o nabavi te napućuje na kratak i jasan ugovor uz pozivanje na anekse ugovora, a koji vrlo podrobno i precizno specificiraju prava i obveze i naručitelja i isporučitelja (aneksi: Tehnički opis rješenja i opseg rada, Specifikacija isporuka softvera i usluga, Organizacija i vremenski plan isporuke, Podjela odgovornosti, Specifikacija cijena, Način plaćanja, Postupak primopredaje radova, Održavanje i podrška, Rokovi i uvjeti prava korištenja intelektualnog vlasništva itd).

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi