WEB stranice Europske komisije – Generalnog direktorata za zdravlje i zaštitu potrošača namijenjene javnom zdravstvu

Autor(i)

  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Na web stranici    Generalnog direktorata za zdravlje i zaštitu potrošača Europske komisije moguće je naći niz zanimljivih informacija o    aktivnostima Europske unije na području javnog zdravstva.      Dostupne su informacije o    nizu zakonskih i drugih važnih dokumenata Europske unije poput Strategije    zdravlja koja sadrži temeljne smjernice djelovanja EU na području unapređenja i zaštite zdravlja.  Programu EU na području zdravlja za razdoblje    2003. – 2008. godine    dana je posebna pažnja. Dat je  prikaz zakonskog okvira, budžeta i projekata za njegovu realizaciju. Na istom mjestu nalaze se i detaljne upute kako aplicirati projekt. U tome može pomoći i opis prethodnih projekata koji su odobreni i financirani od strane EU. Zainteresirani za aplikaciju projekta    to mogu učiniti nakon objavljivanja    Poziva na aplikaciju projekata s detaljnim vodičem kako to učiniti.

Author Biography

Marijan Erceg, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marijan ErcegHrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti