Reforma zdravstva: Pilot projekt u Koprivničko-križevačkoj županiji

Autor(i)

  • Vesna Mađarić Opća bolnica Koprivnica

Sažetak

Ovo je izvješće o pilot projektu reforme zdravstva u Koprivničko-križevačkoj županiji upućeno Ministarstvu zdravstva u studenom 2005. Ono sadrži osnovne elemente o postojećem stanju, preporukama te ono što je učinjeno do danas.  

Na temelju demografskih podataka u Kc-Kž županiji, (znatan dio populacije stanovništva je iznad 60 god., najveći broj hospitalizacija je u starosne dobi > 65 god.), kliničkih i epidemioloških podataka (uzrok mortaliteta u 60 % slučajeva su kardiovaskularne bolesti, neoplazme u 20 % i povrede u prometnim   nesrećama u 6%), došlo se do zaključaka i preporuka:  broj prijema u bolnicu vezano uz kronične bolesti 3x je veći nego u Europi,  sustav plaćanja usluga stimulira neefikasnost i predugo zadržavanje,  klinička praksa nije u skladu sa “EBM†i  prijem u bolnicu nije organiziran, hitna stanja su loše trijažirana i kasni se sa adekvatnom terapijom.

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi