Medicinski časopisi

Jelka Petrak

Sažetak


U prošloj kolumni spomenula sam da su medicinski časopisi najvažniji prijenosnici medicinskih informacija. Naime, objavljivanjem u medicinskim časopisima znanstvene se spoznaje čine javnima i izlažu prosudbi i provjeri široke medicinske zajednice. Profesionalna, pak,  zapažanja i ostali stručni prilozi koje časopisi također često objavljuju,  razmjena su iskustva i način neophodnog prijenosa stručnoga znanja. Drugim riječima, radovi objavljeni u časopisima čimbenik su prepoznatljivosti pojedinačnoga znanstvenog i/ili stručnog doprinosa. Izrazom «publish or perish»  (objavljivati ili propasti) mogli bismo opisati i neophodnost objavljivanja rezultata znanstvenoga istraživanja kao preduvjeta normalnoga odvijanja znanstvenoga procesa, ali njime danas najčešće opisujemo takmičarsko okruženje koje vlada područjem medicine. Radovi objavljeni u medicinskim časopisima ključna su sastavnica stručnoga i znanstvenoga napredovanja i ogledalo nečijega znanstvenoga i profesionalnoga statusa. Za primjer ću navesti pravilnike koji vrijede u Hrvatskoj. Pravilnik za izbore u znanstvena zvanja (vidi na url http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1633.htm) koje je Nacionalno vijeće za znanost donijelo u lipnju 2005. godine propisuje broj radova koje treba objaviti u međunarodnim časopisima kako bi se zadovoljili uvjeti za postizanje pojedinih znanstvenih zvanja. U medicinskim znanostima to je ključan i neophodan uvjet. Isto tako, Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus koje je Ministarstvo zdravstva RH donijelo u 2003. godini sadržava tzv. uspješnost stručno-publicističkog opusa (čl. 6) koja se mjeri brojem i kvalitetom radova objavljenih u medicinskim časopisima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja