Turizam i zdravlje

Verica Kralj

Sažetak


Termin turizam počeo se upotrebljavati početkom IX stoljeća, od kada se dio tadašnje aristokracije koji putuje radi odmora i rekreacije naziva turisti. Pojam turist ima porijeklo u latinskoj riječi tornus što znači okretaj, obrtaj, a kasnije je u francuskom dobila definitivan oblik tour što znači kružno kretanje, putovanje. 
Današnjica je sastavljena od mnogobrojnih odlazaka milijuna turista cijelog svijeta na različite destinacije. Turizam je danas najjača «industrija» svijeta, za mnoge zemlje značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Obuhvaća široki splet pojava i odnosa koji nastaju za vrijeme turističkog putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u ekonomski, već i u ekološki, socijalni, kulturni, a i zdravstveni aspekt života.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja