Turizam i zdravlje

Autor(i)

  • Verica Kralj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Termin turizam počeo se upotrebljavati početkom IX stoljeća, od kada se dio tadašnje aristokracije koji putuje radi odmora i rekreacije naziva turisti. Pojam turist ima porijeklo u latinskoj riječi tornus što znači okretaj, obrtaj, a kasnije je u francuskom dobila definitivan oblik tour što znači kružno kretanje, putovanje.  Današnjica je sastavljena od mnogobrojnih odlazaka milijuna turista cijelog svijeta na različite destinacije. Turizam je danas najjača «industrija » svijeta, za mnoge zemlje značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Obuhvaća široki splet pojava i odnosa koji nastaju za vrijeme turističkog putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u ekonomski, već i u ekološki, socijalni, kulturni, a i zdravstveni aspekt života.

Author Biography

Verica Kralj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi