Tularemija u Petrinji 1998.-1999. godine

Autor(i)

  • Inoslav Brkić Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
  • Beroslav Borčić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Borislav Aleraj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Prema registru zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tularemija se na području bivše općine Petrinja prvi put bilježi 1965. godine. Od tada pa do 1998. godine ona je registrirana deset puta, i to po jedno obilježje na godinu i dva 1997. godine. Prema tome, može se zaključiti da je zoonoza   na području Petrinje permanentno prisutna ali da je do sada samo "tinjala". Međutim, 1998. u jesen (tab. 1) počinje njezin prvi epidemijski pohod u kojem do početka ožujka 1999. pogađa 18 osoba. Kako je epidemija po mnogo čemu neobična, smatramo da je valja posebno zabilježiti.

Author Biographies

Inoslav Brkić, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Beroslav Borčić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Borislav Aleraj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi