Centar za socijalnu skrb Koprivnica i udomiteljstvo

Autor(i)

  • Renata Pintarec Centar za socijalnu skrb Koprivnica
  • Vesna Vudrag Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Sažetak

Počeci rada današnjeg Centra za socijalnu skrb Koprivnica sežu još u 1969. godinu, kada je u okviru tadašnje Općinske uprave Koprivnica, prvoga rujna počeo s radom Centar za socijalni rad. U to vrijeme su radila 4-5 djelatnika - socijalna radnika koji su se školovali na Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu i stekli naziv ing. socijalnog rada, da bi kasnije dobili naziv socijalni radnici.

Danas Centar za socijalnu skrb Koprivnica, kojeg je osnivač Ministarstvo rada i socijalne skrbi, obavlja poslove socijalne skrbi sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o općem upravnom postupku, te drugih zakona i podzakonskih akata i ima ukupno 146 ovlasti. Centar poslove iz svoje nadležnosti obavlja za područje Grada Koprivnice te općina: Legrad, čelekovec, Peteranec, Koprivnički Ivanec, Gola Rasinja, Sokolovac, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Hlebine i Drnje.

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi