Informacijsko tehnološko rješenje preventivnih pregleda kao pomoć općoj/obiteljskoj medicini, zdrvstvenoj statistici i osiguravatelju

Ivan Pristaš

Sažetak


Naslanjajući se na postojeći program Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji propisuje preventivne preglede osiguranih osoba starijih od 50 godina, došlo se do ideje za izradu vanjskog dizajna i web-aplikacije za unos, prikupljanje, obradu i korištenje podataka dobivenih ovim preventivnim pregledima. Svi timovi opće/obiteljske medicine koji imaju računalo umjesto dosadašnjeg papirnatog načina rada unosili bi podatke u vlastito sučelje ili putem interneta, po izboru. Kao dio projekta u probnoj fazi u suradnji s 10 timova opće/obiteljske medicine iz područja Grada Zagreba i uz pomoć dosadašnjeg obrasca preventivnog pregleda, eksperti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bi obradili prvopristigle podatke i izradili set informacija (vrstu kodeksa atributa) potreban za konačan izgled ovakvog sučelja. Tim novim načinom obavljanja preventivnih pregleda starijih osoba omogućio bi se promptan uvid u rezultate te dopuna programa elementima koji sada nedostaju (evalvacija i praćenje provedenih postupaka i mjera, te obavljenih dijagnostičkih i terapijskih zahvata i intervencija). Sveobuhvatnom obradom podataka i interpretacijom informacija došlo bi se do dragocjenih smjernica, naputaka i novih preventivnih algoritama, uz jasno ukazivanje na prioritete za prevenciju i poduzimanje akcija na širim razinama. Naša dosadašnja iskustva s izradom sučelja u open source programima za županijske zavode su izrazito pozitivna. Dosad je ovakva tehnologija bila upotrebljavana samo za potrebe lokalne i državne zdravstvene statistike, a predviđamo da bi proširenje tehnologije i na timove opće/obiteljske medicine donijelo koristi cjelokupnom sustavu skrbi za starije osiguranike: PZZ-ZZJZ-HZZO.

Ključne riječi


web-aplikacija, preventivni pregledi, učinkovitost

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja