Opći podaci o Koprivničko-križevačkoj županiji

Autor(i)

  • Davorka Gazdek Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Sažetak

Koprivničko-križevačka županija je smještena na sjeverozapadu Hrvatske. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija pripada Panonskoj megaregiji.  Godine 1991. Koprivničko-križevačka županija je ustrojena sa sadašnjim granicama, a nastala je spajanjem bivših općina čurđevac, Koprivnica i Križevci. Danas na području Županije postoje 3 grada i 22 općine.
S površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je po veličini županija u Hrvatskoj, dok je po broju stanovnika šesnaesta.

 

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi