Ostarimo i ostanimo u Dubrovačkom primorju

Marija Mašanović Worman

Sažetak


Hrvatsko pučanstvo kao "vrlo staro pučanstvo"spada u četvrtu grupu država svijeta po klasifikaciji UN-a zbog udjela 65 godišnjaka od 15,62 %. Demografska očekivanja usmjerena su prema ubrzanom procesu starenja hrvatskog pučanstva koje nosi svoje društvene posljedice.
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Dubrovačkom primorju (u daljnjem tekstu Primorje) živi ukupno 2216 stanovnika, od čega udio stanovnika starijih od 65 godina iznosi 25,7% (u Županiji taj udio iznosi 15,9%). Kako starija populacija ima specifične zdravstvene potrebe (pobolijevanje od kroničnih nezaraznih bolesti, smanjena pokretljivost, demencija, poremećaji kognitivnih funkcija, itd.) i specifične socijalne potrebe (problem osamljenosti, lošija financijska potpora i sl.) nameće se pitanje kvalitete života starijih osoba. Iz navedenog je proizašla osnova za osmišljavanjem projekta kojim bi se ostvarila intervencija u cilju poboljšanja kvalitete življenja samih starih osoba i to osnivanjem servisa za pomoć u njihovom vlastitom domu edukacijom gerontodomaćica.
Gerontodomaćice bi bile nezaposlene žene ili umirovljenice, stanovnice mjesta u Primorju, posebno senzibilizirane i s afinitetom za starije same osobe koje bi se družile s njima i pomagale im u obavljanju svakodnevnih poslova u kući. Nakon odabira žena od strane patronažnih sestara, slijedila bi edukacija za gerontodomaćice.
Pripreme za provođenje ovog projekta uključivale bi formiranje županijskog tima za stare osobe, pripremanje anketa i anketiranje uzorka starijih osoba kako bi se pobliže utvrdile njihove specifične potrebe i zahtjevi, što bi se kvalitativno analiziralo (analiza slobodnog teksta). 
Cilj je projekta također i senzibilizirati javnost na probleme starijih osoba, te upozoriti nadležne i odgovorne (političari, vlada) o trendu starenja hrvatske populacije i upoznati ih sa socijalno-gospodarskim i političkim implikacijama u narednom, ali bliskom vremenskom razdoblju, te ih uputiti na mogućnost promjene kvalitete življenja samih starih osoba uz aktivan angažman cjelokupne zajednice.

Ključne riječi


stari sami, depopulacija, kvaliteta života, potrebe starih

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja