Projekt osnivanja Trauma registra u Kliničkom bolničkom centru Rijeka za Primorsko-goransku županiju

Henrietta Benčević

Sažetak


U Primorsko-goranskoj županiji ozljede su na trećem mjestu svih uzroka pomora stanovništva i na četvrtom mjestu po broju uzroka pobola građana. Ozljede su također na prvom mjestu kao uzrok invalidnosti, smanjene kvalitete života, troškova liječenja i rehabilitacije te kao uzrok smanjenog trajanja života. Ozljeđivanje je najčešće kod mladog, radno sposobnog stanovništva. 
Svjetska banka i Svjetska Zdravstvena Organizacija preporučuju osnovne korake u prevenciji ozljeda. Prvi i temeljni korak je skupljanje kvalitetnih i potpunih podataka o veličini i značenju problema te organizaciji i kvaliteti skrbi s ciljem dobivanja zaključaka potrebnih u daljnjoj izgradnji strategije. S tim u vezi je i preporuka Europske unije za buduće zemlje članice da organiziraju trauma registar.
Registriranjem najvažnijih parametara ozljeđivanja pronaći inovativne načine za poboljšanja skrbi ozljeđenih i sprječavanje ozljeđivanja kod stanovnika Primorsko-goranske županije. 
U cilju prikupljanja kvalitetnih i pouzdanih podataka organizirati će se “Trauma registar“ po pravilima i načelima “European Trauma Audit and Research Network“ u kojem se promovira uska suradnja kliničke medicine i javnog zdravstva sa ciljem sprječavanje ozljeđivanja i poboljšanja skrbi za ozlijeđene.
Osim javnog zdravstva kao jednog malog segmenta u zdravstvenom sustavu, ostatak zdravstva je rijetko uključen u prevenciju ozljeda koje su zadobivene namjerno ili nenamjerno. Ovo je prilika da upravo oni koji skrbe za ozlijeđenog daju odgovore kako poboljšati sigurnost javnog okoliša. 

Ključne riječi


Ozljede, registar, nadzor, javno zdravstvo, hitna služba, podaci

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja