Obiteljski astma program za Primorsko-goransku županiju

Helena Glibotić Kresina

Sažetak


U postojećem zdravstvenom izvještajnom sustavu, u dijelu podataka o pobolu registriranom u PZZ-i, nije osigurano zasebno praćenje astme, već se ona bilježi u sklopu KOBP-a, o njenoj se prevalenciji može zaključiti tek posredno. NZZJZ PGŽ ima za cilj u sklopu «Obiteljskog astma programa za Primorsko-goransku županiju» formiranje astma registra, kako bi se dobio uvid u prevalenciju i dinamiku kretanja te bolesti.

Svrha « Obiteljskog astma programa za PGŽ-u» je:
• smanjiti obolijevanje i smrtnost
• minimalizirati pogoršanje simptoma i napadaja astme
• smanjiti traženje hitne medicinske pomoći,
• postići zadovoljavajuće zdravstveno stanje uzimanjem terapije u minimalnoj, a još uvijek djelotvornoj dozi, minimalizirati popratne pojave terapije,
• omogućiti normalan život bez ograničavanja fizičkih aktivnosti,
• održati normalnu radnu sposobnost (smanjiti bolovanje, izostanak iz škole i vrtića
• smanjiti troškove zdravstva manjom potrebom za hospitalizacijom te manjom potrošnjom lijekova.
Ovaj program ima za cilj:
• usvajanje znanja o astmi kontinuiranom edukacijom rizičnog dijela populacije (bolesnici i članovi uže obitelji) te svih onih koji su profesionalno u kontaktu s pacijentima: liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika, psihologa, učitelja, nastavnika u školama, sportskih trenera, socijalnih djelatnika, farmaceuta, studenata medicine,
• formiranje astma registra
• izdavanje edukacijske brošure za pacijente

Sa svrhom povećanja osviještenosti o astmi kao o ozbiljnoj kroničnoj bolesti, edukacija bolesnika, roditelja, zdravstvenih djelatnika i javnosti mora sadržavati upoznavanje s učinkovitom kontrolom astme kroz suradnički odnos bolesnika, roditelja, liječnika i drugih osoba uključenih u život bolesnika, upoznavanje s rizičnim faktorima koji mogu provocirati bolest te učenje pacijenata kako ih izbjegavati, utvrđivanje dugoročnog, individualnog plana liječenja djece i odraslih, usvajanje potrebnih znanja o astmi kako bi se prepoznalo pogoršanje simptoma i spriječila pojava napadaja, osviješćivanje i upoznavanje stanovništva s važnošću upoznavanja sa svim rizičnim faktorima i mjerama prevencije astme.
Liječnici i drugi zdravstveni djelatnici koji se bave liječenjem astmatičnih pacijenata, provodit će edukaciju tima edukatora, koji će držati daljnje tečajeve. Edukacija liječnika PZZ će se provoditi u manjim grupama 1-2 puta mjesečno kroz cijelu tekuću godinu, a edukacija ostalih sudionika projekta kroz naredne 3 godine. 
Program je baziran na GINA (Global Iniciative for Astma) smjernicama. One su rezultat zajedničkog djelovanja Svjetske zdravstvene organizacije, američkog Nacionalnog instituta za bolesti srca, pluća i krvi te vodećih svjetskih stručnjaka iz područja astme.

Ključne riječi


astma, pacijenti i članovi njihove obitelji, kontrola astme, edukacija, astma registar

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja