Model podijeljene antenatalne skrbi: Unapređenje zdravstvene zaštite trudnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ivana Bočina

Sažetak


Antenatalna (prenatalna) skrb definira se kao kompleks intervencija koje primaju trudnice od službi organizirane zdravstvene zaštite. 
Značenje ovog pojma u razvijenim zemljama je od strogo medicinskih, opstetričkih pregleda prošireno na javno zdravstvenu intervenciju koja obuhvaća: a) otkrivanje, liječenje i prevenciju nepovoljnih ishoda za trudnicu i dijete, te b) unapređenje zdravstvenog ponašanja i poboljšanje socijalno-ekonomskih prilika trudnica.
U Hrvatskoj propisani «Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja» (NN, 30/2002.) utvrdio je subjekte, mjere i način provođenja mjera antenatalne zaštite.
Međutim, pokazatelji o provedenoj antenatalnoj zaštiti u Hrvatskoj u 2003 godini: prosječno izvršena 7.4 ginekološka pregleda po trudnici, nedovoljan udio trudnica s obavljenih 9 i više antenatalnih kliničkih pregleda (56.2%), relativno visok udio trudnica koje se uključuju u sustav antenatalne zaštite nakon 7. mjeseca trudnoće (6%) i niska, a ne vrlo niska stopa perinatalnog mortaliteta (8.5 ‰), upućuju na zaključak da sadašnja organizacija i provedba antenatalne skrbi nije dostatno učinkovita i prilagođena gospodarskoj zbilji i standardu građana, te znanju i vještinama zdravstvenih stručnjaka.
Uspostavom i provedbom modela podijeljene antenatalne skrbi uključuje se liječnik obiteljske medicine koji pasivan pristup zdravstvenoj zaštiti trudnica mijenja u aktivan s dispanzerskom metodom rada. Naime, liječnik obiteljske medicine kao dobar poznavatelj zdravstvenog stanja i socijalno-ekonomskog okruženja trudnice, može utjecati na zdravstveno ponašanje trudnice i primjereno intervenirati u specifičnim zdravstvenim stanjima ili posebnim socijalno-ekonomskim prilikama, prilagođeno njenim individualnim potrebama. 
Ovim modelom ostvaruje se i suradnja između obiteljskog liječnika i ginekologa primarne razine zdravstvene zaštite, a trudnica postaje ravnopravan partner zdravstvenim stručnjacima koji za nju skrbe.
Uspostavljanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite uključuje identifikaciju i eliminaciju neučinkovite i/ili štetne prakse. Mijenjanjem postojećeg u model podijeljene skrbi, očekuje se veća učinkovitost provedenih mjera, brže poboljšanje perinatalnih ishoda i veće zadovoljstvo trudnica pruženom skrbi uz jednaka financijska ulaganja.

Ključne riječi


antenatalna skrb, organizacija, podijeljena skrb, liječnik obiteljske medicine

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja