Edukacija o dijabetičkoj prehrani - ima li mjesta inovacijama?

Autor(i)

  • Snježana Gaćina Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KB Merkur

Ključne riječi:

šećerna bolest, edukacija, model tanjura

Sažetak

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je 2007.godine prihvatilo Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti, po prvi puta s posebnim ciljem prevencije bolesti. Ciljevi Nacionalnog programa uključuju: rano otkrivanje oboljelih osoba, rano otkrivanje šećerne bolesti u trudnica, prevenciju razvoja kroničnih komplikacija i edukaciju. Edukacija podrazumijeva i izradu stručnih sadržaja i alata za edukaciju osoba sa šećernom bolešću. Danas se edukacija o prehrani oboljelih osoba bazira na ADA (American Diabetes Association) preporukama.  Ovakav način prehrane podrazumijeva vaganje hrane. Danas, kada se životni tempo ubrzao, kada ljudi rade do kasno popodne nameće se potreba ponuditi osobama sa šećernom bolešću, mogućnost da prehranu prilagode svojim potrebama. Iz tog razloga se rodila ideja o novom načinu određivanja količine unesene hrane pomoću modela tanjura. Upravo je Laurus 1,2,3… alat kojim se pomaže bolesniku da pravilno odmjeri količinu obroka: doručka, ručka i večere bez upotrebe vage.

Downloads

Objavljeno

2013-01-28

Broj časopisa

Rubrika

Inovacije