Novi odjel u županiji - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Ana Čaušević

Sažetak


Cilj utemeljenja zasebnog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb davanje je većeg značaja koordinaciji rada i brizi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti na području Sisačko-moslavačke županije. Posebno se to odnosi na primarnu, sekundarnu i razinu zdravstvenih zavoda, a u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovnikom Županijske skupštine. Naime, zdravstvo i socijalna skrb prije su bile djelatnosti u okviru županijskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti. U sklopu preustroja tijela područne (regionalne) samouprave, nova je županijska vlast odlučila spomenute djelatnosti "osamostaliti" te stvoriti uvjete za učinkovitiji rad i bolje rezultate.  
O zdravstvenoj zaštiti u Županiji skrbe Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" u Popovači, županijski Dom zdravlja sa sedam ispostava, Zavod za javno zdravstvo te Lječilište Topusko. O socijalnoj skrbi vodi brigu šest centara za socijalnu skrb i dva doma za starije i nemoćne.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja