Slika zdravlja stanovništva Sisačko-moslavačke županije IV dio

Đuro Brodarac, Ivanka Roksandić, Jadranka Bertović, Sonja Pajtlar-Gaćeša, Ljubica Kocet, Božena Weiss-Sklizović, Daniel Pavlić

Sažetak


Županijski tim sačinjava 8 predstavnika (3 predstavnika političke i izvršne vlasti, 4 predstavnika struke i 1 predstavnik građanskog sektora) 
Proces rada tekao je u pet koraka:
1. Utvrđivanje zdravstvenih problema
2. Odabir prioritetnih problema
3. Analiza determinirajućih čimbenika
4. Odabir slijeda intervencija s ciljevima procesa
5. Izrada plana aktivnosti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja