Integracija patronažne sestre u projektima lokalne zajednice - primjeri iz prakse

Autor(i)

  • Nataša Mrakovčić Dom zdravlja PGŽ ispostava Rijeka patronažna zdravstvena skrb

Ključne riječi:

patronažna djelatnost, integracija, zdravstveno socijalni programi

Sažetak

Sva razmatranja koja govore o patronažnoj djelatnosti eksplicite navode da je ona integralni dio primarne zdravstvene zaštite i da u svom djelokrugu rada uključuje mjere promocije zdravlja i prevencije bolesti. Ističe se skrb za pojedinca i obitelj te poznavanje osobitosti zajednice koja uključuje kulturalne i okolišne čimbenike. Također je dobro poznato da patronažne sestre djeluju kao korisnikovi savjetnici i da mogu integrirati sve razine zdravstvene zaštite iz razloga što se njihov rad kontinuirano provodi u zajednici i u domu korisnika.

Sveobuhvatnošću populacije patronažne sestre mogu usvojiti pristup zdravstvu u zajednici s fokusom na ljude koje obuhvaća zajednica ili pak pristup javnom zdravstvu koji naglašava čitavu populaciju ili rizične grupe unutar populacije. Na taj način moguće je procjenjivati razne prijetnje ali i potencijale zajednice te tako djelovati u ostvarivanju zdravstveno-socijalnih programa u skrbi za populaciju, i osposobiti zajednice da se metodama samo pomoći i uzajamne pomoći uključuju u vlastitu skrb.

Cilj ovog izlaganja je prezentirati primjere dobre prakse koji se već nekoliko godina provode ili su se provodili u Primorsko goranskoj županiji, a odnose se na projekte koji su inicirale patronažne sestre na osnovu procjena potreba lokalnog stanovništva a koji su prepoznati od lokalne uprave i samouprave te financijski potpomognuti u dijelu provedbe. Također je želja istaknuti ulogu patronažne sestre u Timu za zdravlje Primorsko goranske županije.

 

Author Biography

Nataša Mrakovčić, Dom zdravlja PGŽ ispostava Rijeka patronažna zdravstvena skrb

Downloads

Objavljeno

2013-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi