Javnozdravstveni sastanci utorkom U3

Autor(i)

  • Senad Handanagić

Sažetak

U siječnju 2015, inicijativom doc. dr. sc.  Aleksandra Džakule je pokrenuto tjedno druženje osoba uključenih i zainteresiranih za javno zdravstvo u Š koli narodnog zdravlja "Andrija Š tampar". Cilj druženja, koje smo nazvali "U3" (po vremenu odvijanja - svaki utorak u 15:00), je bilo povezivanje osoba koje rade u javnom zdravstvu i onih koje javno zdravstvo zanima, uz dijalog o aktualnim temama u Hrvatskoj i svijetu.

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi