Incidencija i mortalitet kolorektalnog karcinoma u Požeško-slavonskoj županiji te kvaliteta života operiranih bolesnika

Autor(i)

  • Irina Matijević OPĆA BOLNICA PAKRAC
  • Zrinka Puharić VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Ksenija Eljuga VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Tamara Salaj VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Mirna Žulec VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Ključne riječi:

kolorektalni karcinom, incidencija, mortalitet, kvaliteta života.

Sažetak

Rad prikazuje incidenciju i mortalitet kolorektalnog karcinoma u Požeško-slavonskoj županiji te ispituje kvalitetu života pacijenata nakon operacije. Podaci o pojavnosti i mortalitetu  dobiveni su iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. O kvaliteti života bolesnika nakon operacije raka debelog crijeva provedeno je istraživanje anketnim upitnikom s naglaskom na pacijente sa intestinalnom stomom. Ispitanici su dobili detaljna objašnjenja o svrsi istraživanja. Anketirana je 51 osoba od kojih su veći dio članovi Udruge „ILCO“ Požega, njih 41 osoba,   i 10 pacijenata s područja Lipika i Pakraca koje nisu uključene u udrugu. Rezultati su istraživanja pokazali da kvaliteta života nakon operacije uvelike ovisi o podršci i razumijevanju   obitelji, prijatelja i okoline. Kod pojedinih ispitanika zapažene su promjene u prehrani, spavanju, svakodnevnim aktivnostima i seksualnom životu.   Oboljeli su prilagodili svoje životne navike novonastalom stanju sa stomapomagalom.  

Ključne riječi: kolorektalni karcinom, incidencija, mortalitet, kvaliteta života.

Summary:Incidence and mortality of colorectal carcinoma in Pozega Slavonia county and quality of life of operated patients.Article shows the incidence and mortality of colorectal cancer in Pozega-Slavonia County and examine the quality of life of patients after surgery.The data on the incidence and mortality of was obtained from the Institute of Public Health in Pozega-Slavonia County. Research on the quality of life of patients after a colon cancer surgery was carried out based on a questionnaire focusing on patients with intestinal stoma.The subjects were given a detailed explanation about the purpose of the research. The total of 51 persons were surveyed, most of them were members of the Association ILCO Pozega, 41 persons, while the remaining 10 were patients from the area of Lipik and Pakrac, who were not members of the Association.The results of the research showed that the quality of life after a surgery depended largely on the support and understanding of a patient’s family, friends and milieu. Changes in diet, sleep, daily activities and sex life observed in some patients. The patients have adjusted their habits to new circumstances of life with stoma tools.

Keywords: colorectal cancer, incidence, mortality, quality of life.

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi