NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE U MEčIMURSKOJ ŽUPANIJI

Autor(i)

  • Ana Žižek Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Zrinka Puharić Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Tatjana Badrov Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Mirna Žulec Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Rudolf Kiralj Visoka tehnička škola Bjelovar

Ključne riječi:

nacionalni program, rak dojke, mamografija, probir

Sažetak

Rak dojke ozbiljan je javnozdravstveni problem u cijelom svijetu, a osobito u razvijenim zemljama. Najčešći je rak u žena, kako u Republici Hrvatskoj tako i u Međimurskoj županiji.   Od raka dojke u Međimurskoj županiji godišnje obolijeva između 40 i 50 žena, a umire između 16 i 20 žena. Strategija   Nacionalnog programa ranog   otkrivanja raka dojke usvojena je na 173. sjednici Vlade Republike Hrvatske 29.06.2006. godine, a sukladna je odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koja je dio Strategije razvoja zdravstva   Republike Hrvatske. Skrining mamografija se koristi kao metoda ranog otkrivanja raka dojke u svrhu prevencije ili otkrivanja raka dojke u ranoj fazi što poboljšava izglede izlječenja i preživljavanja. Uz najvažnije odrednice nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke prikazani su i rezultati provođenja programa u Međimurskoj županiji.

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi