INFORMIRANOST PACIJENATA O GASTROSKOPIJI KAO DIJAGNOSTIčKOM ZAHVATU

Autor(i)

  • Margareta Uremović Opća bolnica Našice
  • Ina Stašević Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Tatjana Badrov Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Zrinka Puharić Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Mirna Žulec Visoka tehnička škola Bjelovar

Ključne riječi:

informiranost, gastroskopija, zadovoljstvo pacijenata

Sažetak

U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja prava pacijenata na informiranost o dijagnostičkim zahvatima, provedeno je anketiranje 100 ispitanika. 97% zna da je gastroskopija pregled jednjaka, želuca i dvanaesnika, a 66% je informirano o načinu, tijeku izvođenja i mogućim komplikacijama dijagnostičke pretrage. Upućenost u pripremu prije dijagnostičke pretrage navodi 97% ispitanika. Najviše informacija ispitanici su dobili u Jedinici za endoskopiju, njih 39%. Najviše informacija ispitanici su dobili od medicinskih sestara (43% ispitanika), te liječnika (40% ispitanika). Medijan ocijene zadovoljstva količinom i kvalitetom pruženih informacija na Likertovoj skali od 1 do 10 kod ispitanika je izvrsnih 8.

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi