Palijativna skrb

Vilena Maglica Šoša, Rozmari Tusić, Marija Budigam Škvorc, Ljiljana Hoić

Sažetak


Već dugi niz godina u Hrvatskoj je prepoznata potreba za kvalitetnom i koordiniranom palijativnom skrbi na svim razinama zdravstvene zaÅ¡tite. Na primarnoj razini kljuÄno je djelovanje mobilnog palijativnog tima. Njega Äine lijeÄnik i medicinska sestra, a uloga mu je prepoznati potrebe pacijenta i njegove obitelji, zadovoljavati ih direktno u svojoj domeni te, u suradnji s lijeÄnicima obiteljske medicine, povezivati i sa sekundarnom i tercijarnom razinom. S obzirom da palijativna skrb podrazumijeva cjelokupnu skrb koja nadilazi granice medicine, potrebna je i suradnja tima s raznim udrugama i drugim nemedicinskim djelatnostima. Takav multidisciplinarni pristup ukljuÄuje psihologe, duhovnike, socijalne radnike, volontere i sve one kojise bave problematikom teÅ¡kog i neizljeÄivog bolesnika.

Kvalitetna palijativna skrb na primarnoj razini nužna je jer znaÄajno unapreÄ‘uje kvalitetu ne samo bolesnikova života do samog kraja, nego i cjelokupne zdravstvene zaÅ¡tite. Naime, smanjuje se potreba za intervencijama hitne medicinske službe u kupiranju bolova, muÄnina i povraćanja Å¡to su najÄešći razlozi radi kojih je pozvana pomoć u kuću. Palijativni tim identificira i predviÄ‘a probleme, educira obitelj o neizbježnim pogorÅ¡anjima i osigurava adekvatne lijekove i pomagala. Time se preveniraju i odgaÄ‘aju eventualne rehospitalizacije koje su ne samo skupe za zdravstveni sustav, nego i izrazito neugodne pacijentu.


Ključne riječi


: palijativna skrb, patronažna medicinska sestra, mobilni palijativni timovi

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja