Palijativna skrb

Autor(i)

  • Vilena Maglica Š oša
  • Rozmari Tusić
  • Marija Budigam Š kvorc
  • Ljiljana Hoić

Ključne riječi:

, palijativna skrb, patronažna medicinska sestra, mobilni palijativni timovi

Sažetak

Već dugi niz godina u Hrvatskoj je prepoznata potreba za kvalitetnom i koordiniranom palijativnom skrbi na svim razinama zdravstvene zaštite. Na primarnoj razini ključno je djelovanje mobilnog palijativnog tima. Njega čine liječnik i medicinska sestra, a uloga mu je prepoznati potrebe pacijenta i njegove obitelji, zadovoljavati ih direktno u svojoj domeni te, u suradnji s liječnicima obiteljske medicine, povezivati i sa sekundarnom i tercijarnom razinom. S obzirom da palijativna skrb podrazumijeva cjelokupnu skrb koja nadilazi granice medicine, potrebna je i suradnja tima s raznim udrugama i drugim nemedicinskim djelatnostima. Takav multidisciplinarni pristup uključuje psihologe, duhovnike, socijalne radnike, volontere i sve one kojise bave problematikom teškog i neizlječivog bolesnika.

Kvalitetna palijativna skrb na primarnoj razini nužna je jer značajno unapređuje kvalitetu ne samo bolesnikova života do samog kraja, nego i cjelokupne zdravstvene zaštite. Naime, smanjuje se potreba za intervencijama hitne medicinske službe u kupiranju bolova, mučnina i povraćanja što su najčešći razlozi radi kojih je pozvana pomoć u kuću. Palijativni tim identificira i predviđa probleme, educira obitelj o neizbježnim pogoršanjima i osigurava adekvatne lijekove i pomagala. Time se preveniraju i odgađaju eventualne rehospitalizacije koje su ne samo skupe za zdravstveni sustav, nego i izrazito neugodne pacijentu.

Author Biographies

Vilena Maglica Š oša

Rozmari Tusić

Marija Budigam Š kvorc

Ljiljana Hoić

Downloads

Objavljeno

2013-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi