Otkrivanje šećerne bolesti u Gradu Zagrebu

Tamara Poljičanin, LOVORKA KODRIN, ZORA MARTIĆ ŽIGMUNIĆ, LJERKA MIŠ URA, MELITA JELAVIĆ, VANJA TEŠ IĆ

Sažetak


Š ećerna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema suvremenog društva, a osim velikog broja oboljelih, prisutnog izraženog porasta prevalencije zabrinjava i visok udio bolesnika kojima se bolest ne dijagnosticira na vrijeme. Cilj ovoga rada bio je   utvrditi učestalost neotkrivene šećerne bolesti u ispitanika kao i njenu povezanost sa glavnim rizičnim čimbenicima za razvoj bolesti. Tijekom ispitivanja detektirano je 3,26% ispitanika sa glikemijom na tašte> 7 mmol/l, te još 8,08% ispitanika sa poremećajem vrijednosti glikemije na tašte. Ispitanici sa povišenim vrijednostima glikemije bili su značajno stariji, uhranjeniji, sa višim vrijednostima tlaka , manje tjelesno aktivni i s pozitivnom obiteljskom anamnezom. Š ećerna bolest u Republici Hrvatskoj i dalje se učestalo ne otkriva se na vrijeme stoga su akcije ranog otkrivanja i dalje neizostavno potrebne.


Ključne riječi


šećerna bolest, rano otkrivanje, epidemiologija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja