Poster 18. - Prevalencija infekcije uzrokovane citomegalovirusum u bolesnika koji se liječe hemodijalizom

Autor(i)

  • Tatjana Vilibić-čavlek Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
  • Branko Kolarić Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Velika Gorica
  • Mirjana Kos Zdravstveno veleučilište, Zagreb
  • Bernard Kaić Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
  • Nataša Bauk Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
  • Gordana Mlinarić-Galinović Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ključne riječi:

citomegalovirusna infekcija, hemodijaliza

Sažetak

Citomegalovirus (CMV) je važan uzročnik infekcija u imunokompromitiranih osoba, uključujući bolesnike na hemodijalizi. Analizirana je prevalencija CMV infekcije u 162 bolesnika u terminalnoj fazi bubrežne bolesti koji se liječe hemodijalizom, testiranih u razdoblju od 2010.-2012. godine. Kontrolnu je skupinu sačinjavalo 160 zdravih osoba. U 34 bolesnika na hemodijalizi praćena je dinamika titra protutijela tijekom dvogodišnjeg razdoblja. Specifična CMV IgM/IgG protutijela dokazana su pomoću komercijalnog ELISA testa (ETI‑Cytok M/ETI‑Cytok G; DiaSorin, Saluggia, Italy). U svih IgM/IgG reaktivnih uzoraka određen je indeks aviditeta (AI) IgG protutijela (Euroimmun, Lübeck, Germany) u svrhu potvrde odnosno isključenja akutne/nedavne CMV infekcije.

Ukupna IgG prevalencija bila je značajno viša u osoba na hemodijalizi (90,7%; 95%CI=84,4-94,2) u odnosu na kontrolnu skupinu (81,9%; 95%CI=75,0-87,5)[OR = 2,02; 95%CI=1,05-3,89]. Seroprevalencija se nije značajno razlikovala između muškaraca (87,9%) i žena (96,3%)[OR=1,22; 95%CI=0,65-2,29]. Opažen je porast seropozitiviteta s dobi ispitanika u bolesnika na hemodijalizi (73,3-96,8%) i kontrolnoj skupini (42,9-89,3%). Usporedbom prevalencije u istim dobnim skupinama testirane i kontrolne skupine, opažena je dvostruko viša IgG prevalencija u bolesnika na hemodijalizi mlađih od 34 godine (73,3%; 95%CI=73.3) 44.9-92.2) u odnosu na kontrolne ispitanike iste dobi (42,9%; 95%CI=17.7-71.1%). Razina titra IgG protutijela nije se razlikovala između testiranih skupina (p=0,219).

Akutna/nedavna CMV infekcija zabilježena je tijekom ispitivanog perioda u tri (1,9%) bolesnika na hemodijalizi te 4 (2,5%) kontrolna ispitanika. U sva tri bolesnika na hemodijalizi nađena je asimptomatska reaktivacija CMV (visok AI u rasponu 81-95%). U tri ispitanika iz kontrolne skupine dokazana je primarna CMV infekcija (nizak, odnosno graničan AI u rasponu 42-58%) te u jednog ispitanika reaktivacija (AI 83%). U jednog (0,6%) početno seronegativnog bolesnika na hemodijalizi dokazana je serokonverzija tijekom druge godine praćenja.

Zbog mogućnosti prijenosa CMV putem presatka organa, poznavanje serološkog statusa prije transplantacije važno je u prevenciji ove infekcije.  

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Prevencija zaraznih bolesti