Informacijski sustav za nadzor nad zaraznim bolestima

Autor(i)

  • Borna Pleše Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Sanja Kurečić Filipović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Dunja Durut-Beslač Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

zarazne bolesti, elektronska prijava

Sažetak

Razvoj informacijskog sustava za praćenje i nadzor nad zaraznim bolestima ima za cilj primjeniti suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u nadzoru nad zaraznim bolestima. U tijeku je razvoj elektronske prijave zaraznih bolesti i elektronske prijave epidemije koji čine prvu fazu sustava, dok će u drugoj fazi, na jedinstvenoj platformi, biti omogućeno pojačano praćenje pojedinih bolesti kao što su TBC, HIV, legioneloze, akutne mlohave kljenuti, Creutzfeldt Jakobove bolesti, meningitis/sepsa, morbili, parotitis i rubela, malarija, zbirno izvješče o gripi i virusni hepatitisi. U kasnijim fazama radit će se na povezivanju sa sustavom e-mikrobiološki laboratorij i e-nalaz.

Centralni sustav elektronske prijave zaraznih bolesti povećat će kvalitetu i učinkovitost komunikacije uz osiguranje najviših standarda zaštite podataka. Sustav omogućava prihvat prijave zaraznih bolesti iz svih postojećih izvora informacija na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Za sve prijavitelje nudi se web sučelje za prijavu zaraznih bolesti, a onima koji imaju informatička rješenja omogućena je razmjena elektroničkih paketa informacija prema propisanom standardu. Na zaprimljenim informacijama aktivnosti provode sve tri razine epidemiološke djelatnosti   i to higijensko-epidemiološke ispostave (prema mjestu prebivališta oboljelog), te službe za epidemiologiju na županijskoj i nacionalnoj razini. Prijave prolaze svoj ciklus obrade i nakon njihovog potvrđivanja evidentiraju se u Registru zaraznih bolesti pri HZJZ.

Forma elektroničke prijave usklađena je s nacionalnim zakonskim okvirom i međunarodnim smjernicama i definicijama ECDC-a. U tijeku su aktivnosti na usklađivanju postojeće e-prijave koja već više godina postoji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jedinstvena forma vrijedit će i za bolničke sustave (BIS). U tom smislu u tijeku su dogovori s predstavnicima CEZIH-a i Klinike za infektivne bolesti „dr Fran Mihaljević“.

Novi sustav omogućit će prijavljivanje zarazne bolesti u realnom vremenu i pravovremene intervencije epidemiologa, kvalitetan nadzor i uvid u kretanje zaraznih bolesti.

Sustav će omogućiti izvještavanje (na nacionalnoj razini i prema međunarodnim institucijama) prema svim prikupljanim parametrima.  

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Prevencija zaraznih bolesti