Uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo u kriznim stanjima – iskustvo poplava iz 2014. godine

Autor(i)

  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Kata Krešić Zavod za javno zdravstvo Županije Vukovarsko-srijemske
  • Ivana Pavić Š imetin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Vedran Poljak Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Aleksandar Š imunović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Pavle Jeličić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Krunoslav Sokol Zavod za javno zdravstvo Županije Vukovarsko-srijemske
  • Ankica Ilić Zavod za javno zdravstvo Županije Vukovarsko-srijemske

Sažetak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo predložio je Ministru zdravlja donošenje Odluke o proglašenju stanja opasnosti od epidemije u više županija i to Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj. Proglašavanje opasnosti od epidemije olakšalo je   koordinaciju i provođenje potrebnih mjera na području zahvaćenih županija i osiguranje prekogranične suradnje u rješavanju stanja. Nakon donošenja odluke, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,   donesen je i Opći plan sanacije poplavljenih područja koji je predviđao provođenje preventivnih mjera tijekom poplave te sanaciju terena nakon povlačenja vode provođenjem kojih bi bili uklonjeni mogući izvori i putevi prijenosa uzročnika zaraznih bolesti s konačnim ciljem osiguranja sigurnog okoliša za život stanovništva.Prema Općem planu mjera sanacije provedena je sanacija terena koja je podrazumjevala uklanjanje lešina uginulih životinja i   sve zagađene zdravstveno neispravne hrane za ljude i životinje i njihovo uklanjanje na siguran način. Uklonjen je   krupni otpad,   mulj nataložen u objektima i oko njih, provedeno   temeljito mehaničko čišćenje i   dezinfekcija javnih površina i objekata. Provedene su mjere   deratizacija objekata i okoliša. Mjerama dezinsekcije radilo se i još uvijek se nastavlja raditi na uništavanju larvi komaraca i njihovih adultnih oblika. Izrađene su detaljne Upute za čuvanje zdravlja pri asanaciji i Upute za građane nakon poplave i podijeljene stanovništvu. U njima su opisane mjere koje trebaju provoditi povratnici u poplavljena područja kako bi sačuvali svoje zdravlje.U provedbi mjera sudjelovali su stručnjaci zavoda za javno zdravstvo zahvaćenih županija potpomognuti s više od 50 stručnjaka iz mreže zavoda. Njihov doprinos još jednom je istaknuo nezaobilaznu ulogu i značaj mreže zavoda za javno zdravstvo na čelu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u rješavanju kriznih stanja. Rezultat svih provedenih aktivnosti jeste mirna epidemiološka situacija. Rizik opasnosti od mogućeg razvoja epidemija iz dana u dan vraća se onom koji je uobičajen za zahvaćeni prostor u   ovo doba godine.  

Downloads

Objavljeno

2015-11-10

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi