Unapređenje kvalitete prehrane u osnovnim školama na području Istarske županije (gradovi Pula, Umag i Labin)

Olga Dabović Rac, Sunčica Matanić - Stojanović, Jasna Trdoslavić Rusac, Aleksandar Stojanović

Sažetak


Zavod za javno zdravstvo Istarske županije više od 15 godina sustavno nadzire i unapređuje kvalitetu prehrane u predškolskim ustanovama. Na području grada Pule, u školskoj 2012./2013. godini, školske marende konzumiralo je prosječno 48,16% učenika sa varirajućim rasponom u pojedinim školama. Sve škole pripremaju marendu, a ručak njih sedam. Tijekom 2010., 2011. i 2012. godine HACCP sustav uveden je u deset škola te su na taj način ostvareni kvalitetni preduvjeti za pripremu „zdravih“ školskih marendi i ručkova. Na osnovi analize školskih jelovnika opća ocjena prehrane u osnovnim školama nije u potpunosti zadovoljavajuća


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja