Primjer primjene intervencijskog modela u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Autor(i)

  • Jaka Ivezić Dom zdravlja Kutina ispostava Novska

Ključne riječi:

atronažna djelatnost, patronažna sestra, hrvatska zdravstvena anketa, intervencijski model

Sažetak

Prepoznajući kardiovaskularne bolesti kao najučestaliji uzrok smrtnosti stanovništva, Ministarstvo zdravstva uz potporu Svjetske banke pokrenulo je projekt Anketa 2003., Program sprečavanja kardiovaskularnih bolesti. Anketu su na terenu provodile patronažne sestre.

Zdravstvena anketa provedena 2003. godine pokazala je veliki problem kardiovaskularnih rizika stanovništva, pa je anketa ponovljena i dopunjena 2008. godine uz razvijanje modela   primarno-sekundarne intervencije za kardiovaskularno zdravlje.

Zdravstvena knjižica uključuje procjenu rizičnosti ispitanika za kardiovaskularne rizike, samoprocjenu, međuposjete, procjenu rizičnosti ispitanika nakon godinu dana te epikrizu.

Uspostavljeni cjeloviti intervencijski model predstavlja alat u kvalitetnom obavljanju patronažne djelatnosti koji patronažnoj sestri omogućuje transparentan i mjerljiv rad.

Propisani normativi za patronažnu djelatnost   uz neadekvatnu osposobljenost patronažnih sestara onemogućuju cjelovitu primjenu intervencijskog modela.

Iako se model parcijalno koristi, u praksi je izostala njegova cjelovita primjena kao sustavnog praćenja ponašajnih kardiovaskularnih rizika.

Author Biography

Jaka Ivezić, Dom zdravlja Kutina ispostava Novska

Diplomirana medicinska sestra

Downloads

Objavljeno

2013-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi