Preventiva za starije – gerontološkojavnozdravstveni prioritet

Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Tomasović Mrčela, Zvonimir Šostar, Marica Lukić, Stela Mravak, Manuela Maltarić, Alexandra Julia Lechner

Sažetak


U ukupnom pučanstvu Hrvatske je prema gerontološkojavnozdravstvenim pokazateljima povećan udio osoba starijih od ≥ 65 godina i to od 15,6 % u popisnoj 2001.god.na 17,7% u 2011. popisnoj godini. Prioritetni gerontološkojavnozdravstveni cilj je primjena Programa sprječavanja nastanka bolesti i funkcionalne onesposobljenosti te poglavito pojavnosti četiri glavna gerontološkojavnozdravstvena problema u starijih osoba nazvanih „ 4 N“ u gerijatriji (nepokretnost, nesamostalnost, nestabilnost, nekontrolirano mokrenje).  Zbog toga je nužna izradba i evaluacija primjene mjera geroprofilakse usmjerenih prema individualnom gerontološkom osiguraniku kao i  Programa primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u starijoj životnoj dobi. 


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja