Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Zadarskoj županiji - rezultati prvog ciklusa

Ana Petrić

Sažetak


Rak debelog crijeva (C18-C21, MKB-10) u Zadarskoj županiji predstavlja značajan javnozdravstveni problem kako u pobolu tako i u smrtnosti od zloćudnih novotvorina.Cilj: Prikazati rezultate prvog ciklusa provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Zadarskoj županiji (ZŽ) i opisati probleme u provedbi programa


Ključne riječi


rano otkrivanje raka, prevencija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja